เว็ปไซต์สำเร็จรูป,ออกแบบดีไซร์,รับทำเว็ป

          ++  เลขที่ 1558 ถนนบางนา-ตราด (บ้านกลางกรุง) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2182-0563-4  ++

ไทย  l  Eng


ติดต่อคลินิก

คลินิกทันตกรรมกลางกรุง

     : เลขที่ 1558 ถนนบางนา-ตราด ( บ้านกลางกรุง ) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
      : 02-182-0563-4
   : 02-182-0563-4

แผนที่ตั้งคลินิก

Copyright ©  2009 kkimplant.com. All Rights Reserved.
คลินิกทันตกรรม บ้านกลางกรุง เลขที่ 1558 (เยื้องเซ็นทรัลบางนา) ถนนบางนา-ตราด (บ้านกลางกรุง) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2182-0563-4