เว็ปไซต์สำเร็จรูป,ออกแบบดีไซร์,รับทำเว็ป

          ++  เลขที่ 1558 ถนนบางนา-ตราด (บ้านกลางกรุง) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2182-0563-4  ++

ไทย  l  Eng


ทันตกรรม

ทัตนกรรมรากเทียมหรือ Dental Implant 

     คือวิทยาการที่คิด  ค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติโดยจะฝังวัสดุทีมีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี โดยอาจใช้รากเทียม เพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่หรือมากกว่านั้น
ในบางกรณีการใส่ฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช้รากเพียงตัวเดียวได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้ในการยึดเกาะของฟันปลอมแต่ละซี่
 

รากเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ

1.รากเทียม (Fixture) ซึ่งทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ

2.เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกรจะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป

3.ครอบฟัน (crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะมาจาก เซรามิค (porcelain)

Procera Crown Alumina Procera Laminate

1.The ptient wanted to have the old failed crowns replaced and to eliminate the slight rotation of the left lateral incisor. 2.Preparation completed for three Procera Crowns and Procera Laminate. Note the severe
discoloration on right lateral and central incisors

3.In order to optimize the esthetic outcome different coping thicknesses were selected to compensatethe different color of underneath abutments. 4.The layering procedure was performed following the silicon index derived from an estheticallyand functionally well-integrated provisional.

5.Note the difference of thickness of the completed layered restorations. 6.Beautiful esthetic final result. Note the translucency of  the Procera Crowns and the well-adaptedsoft tissue margins.

  การจัดฟัน (Orthodontics)
เป็นการรักษาทางทันตกรรมสาขาหนึ่ง เพื่อแก้ไข้การสบฟันผิดปกติ
และทำให้การทำงานของระบบบดเคี้ยวดีขึ้น

การสบฟันผิดปกติ (Malocclusion)

เกิดจากหลายสาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่...
1.กรรมพันธุ์
   ส่งผลต่อลักษะณะฟันซ้อแก ฟันห่าง ฟันเกิน ฟันหายรูปร่างฟันผิดปกติ ขนาดขากรรไกร เล็กไป ใหญ่

2.นิสัยที่ผิดปกติ
   การกลืนผิดปกติ (tongue thrusting)
  ตามปกติขณะกลืนปลายลิ้นจะสัมผัสอยู่ที่เพดานปากส่วนหน้าทางด้านหลังของฟัน หน้าบนโดยลิ้นจะไม่สัมผัสตัวฟันแต่มักพบได้บ่อยๆที่ผู้ป่วยเอาลิ้นมาดันฟันหน้าหรือ วางระหว่างฟันหน้า บน-ล่างขณะกลืน การกลืนผิดปกตินี้จะมีผลทำให้ฟันหน้ายื่น ห่าง และฟันหน้าเปิด (Open bite) ขากรรไกรบนแคบเนื่องจากลิ้นวางตัวต่ำกว่าปกติ
   การดูดนิ้ว (thumb sucking)
   จำทำให้ฟันหน้ายื่น เปิดขากรรไกรแคบคล้ายกับลักษณะที่เกิดจากการกลืนผิดปกติ การกัดหรือดูดริมฝีปาก (lip biting,lip sucking) จะทำให้ฟันหน้าบนยื่น ฟั้นหน้าล่างล้มตัวเข้าด้านใน การกัดเล็บหรือสิ่งของ เช่น ปากกกา ชายผ้า เป็นประจำจะทำให้ ตำแหน่งฟันผิดปกติ ฟันบิด ฟันห่างได้
   การหายใจทางปาก (mouth breathing)
   ทำให้ฟันหน้ายื่น ขากรรไกรบนแหลมและแคบ ฟันหน้าปากพบได้ในกรณีผู้ป่วยเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดบ่อย ไม่สามารถหายใจทางจมูกได้อาการเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อป้องกันความผิดปกติของใบหน้าและการสบฟัน

3.การสูญเสียฟันน้ำนมก่อนเวลาอันควร (premature loss)
   ทำให้ฟันข้างเคียงหรือฟันคุ่สบล้มตัว งอก ย้อย เข้ามาหาที่ว่างเมื่อฟันแท้ขึ้นจึงไม่สามารถขั้นได้หรือขึ้นผิดทิศทาง

 

  ฟอกสีฟันระบบซูม! ZooM!® Advance Power™
ทางเลือกใหม่ที่ไม่เหมือนใครของระบบฟอกสีฟันที่คุณสัมผัส
ได้แล้วในเมืองไทย เทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยมสูงใน
สหรัฐอเมริกา

Zoom! ระบบการฟอกสีฟันระดับมืออาชีพ

- ระบบการฟอกสีฟันระดับมืออาชีพ ที่ช่วยทำให้รอยยิ้มของท่านขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึง 8 เฉด ภายใน 45 นาที

- Zoom! ใช้เทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะในการฟอกสีฟันอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยและต้องการเห้นผลอย่างรวดเร็ว

- ขั้นตอนการทำงานของ Zoom! เริ่มต้นโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ปกปิดผิวหนังรอบปาก ตลอดจนเหงือกให้พ้นจากการโดนแสง เว้นไว้เพียงบริเวณผิวหน้าของฟันที่ต้องการฟอกสีฟันเท่านั้น จากนั้นทันตแพทย์จะทาเจลที่ได้ออกแบบมาให้ทำงานควบคู่กับแสงจากเครื่อง Zoom! เพื่อกระตุ้นให้เจลแตกตัวและปล่อยสารที่มีคุณสมบัติกำจัดสีซึมผ่านเข้าไปในเนื้อฟัน เพื่อฟอกฟันสีขาวให้ขาวขึ้น ผลของการฟอกฟันนี้ จะคงอยู่ได้นานเท่าใด ขึ้นอยู่กับการดูแลฟันหลังการฟอกสี โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ได้ประมาณ 2 ปี

 

Copyright ©  2009 kkimplant.com. All Rights Reserved.
คลินิกทันตกรรม บ้านกลางกรุง เลขที่ 1558 (เยื้องเซ็นทรัลบางนา) ถนนบางนา-ตราด (บ้านกลางกรุง) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2182-0563-4